فهرست بهای کلان راه سازی سال ۱۳۹۷

شماره بخشنامه : ۹۷/۶۰۹۸۲۰
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
ابلاغ فهرست بهای کلان راه سازی سال ۱۳۹۷ براساس فهرست بهای واحد پایه راه،راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۷ به منظور نظارت و کنترل هزینه تمام شده طرح ها و پروژه های راه سازی

دیدگاهتان را بنویسید