فهرست بهای واحد پایه رشته راه،راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۸

شماره بخشنامه : ۹۷/۷۴۷۷۰۰
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه،راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۸ که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) به شمار می رود تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید