فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۹

شماره بخشنامه : ۹۸/۷۵۸۰۳۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۹ که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) به شمار می رود تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید