فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۳۹۹

شماره بخشنامه : ۹۸/۷۵۸۰۹۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۳۹۹ که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) به شمار می رود تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید