فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی سال ۱۳۹۸

شماره بخشنامه : ۹۷/۷۴۷۱۶۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی سال ۱۳۹۸ که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) به شمار می رود تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید