فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۹

شماره بخشنامه : ۹۸/۷۵۸۰۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۹ که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) به شمار می رود تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد

دیدگاهتان را بنویسید