فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۳۹۹

شماره بخشنامه : ۹۸/۷۵۸۲۱۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاريخی سال ۱۳۹۹ که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) به شمار می رود تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید