فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۳۹۸

شماره بخشنامه : ۹۸/۱۳۱۷۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاريخی سال ۱۳۹۸ که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) به شمار می رود تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید