شرایط انعقاد متمم پیمان به منظور تکمیل کار

شماره بخشنامه : ۱۴۷۷۹۹۴
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
مرتبط با انعقاد متمم پیمان به صورت ترک تشریفات ( پرسش و پاسخ ) : دو فایل پیوست پاسخ استعلام انجام شده از شورای عالی فنی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین و از نظام فنی و اجرایی کشور به شهرداری رشت می باشد که شرایط انعقاد متمم پیمان به صورت ترک تشریفات را جهت تکمیل نمودن کار مشخص نموده است .

خلاصه سوال :

شرایط انعقاد متمم پیمان به صورت ترک تشریفات به منظور تکمیل کارهای باقیمانده چگونه است ؟

خلاصه جواب :

در طرح های تملک دارایی و سرمایه ای ( عمرانی ) ، به استناد مصوبه ۳۸۰۸/ف ش مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۷ شورای عالی فنی برای تکمیل کارهای موضوع پیمان با همان پیمانکار در صورت حفظ کلیه شرایط پیمان اولیه نظیر فهرست بهای منضم به پیمان ، ضریب پیمان ، ضوابط تعدیل و شاخص مبنا در پیمان اولیه با رعایت و تامین شرایط ذیل بلامانع است :

۱- در انعقاد پیمان اولیه کلیه ضوابط و دستورالعمل های مربوط رعایت گردیده و در صورت نیاز مجوزهای لازم اخذ شده باشد .

۲- چنانچه لزوم انعقاد متمم پیمان ناشی از برآورد غیر دقیق مقادیر کار توسط مهندس مشاور بوده است حق الزحمه قسمت دوم نظارت عالیه مشاور حسب مورد و بطور متناسب حداکثر تا ۳۰ درصد کاهش یابد . و مراتب به امور نظام فنی و اجرایی کشور گزارش گردد .

۳- در انعقاد متمم پیمان مجوزهای لازم از جمله مجوز ترک تشریفات مناقصه از مراجع ذیصلاح اخذ شود .

۴- ضریب بالاسری نیز همان ضریب بالاسری فهرست بهای منضم به پیمان اصلی می باشد .

 

 

نکته :

توجه گردد در صورت انعقاد متمم پیمان به صورت ترک تشریفات مناقصه ، فهرست بهای منضم به پیمان ، شاخص مبنای تعدیل ، ضریب پیشنهادی ضریب بالاسری و کلیه ضرایب متعلقه در متمم پیمان نیز عینا همان مشخصات پیمان اولیه می باشد .

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید