شاخص های قطعی (تعدیل آحادبها)، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۷

شماره بخشنامه : ۹۸/۱۵۴۷۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۷ که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) به شمار می رود تا برای پیمان های مشمول تعدیل آحاد بها-حسب مورد- با رعایت نکاتی به مورد اجرا گذاشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید