خسارت دیرکرد پرداخت در پیمان های سرجمع

شماره بخشنامه : ۶۵۶۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
مرتبط با ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان و بند " و " ماده ۱۱ بخشنامه ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ پیمان های سرجمع ( پرسش و پاسخ ) : فایل پیوست پاسخ استعلام انجام شده از دفتر نظام فنی و اجرایی کشور به انجمن پیمانکاران عمرانی آذرباییجان شرقی می باشد که در خصوص جبران خسارت دیکرد پرداخت های کارفرما به پیمانکاران توضیح داده است .

{ توجه : برای دیدن متن کامل این پرسش و پاسخ فایل پیوست را دانلود نمایید. }

خلاصه سوال :

در قراردادهای منعقده براساس بخشنامه سرجمع به شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ درصورتیکه کارفرما در پرداخت های خود تاخیر نماید خسارات متعلقه به پیمانکار چگونه محاسبه می گردد ؟

خلاصه جواب :

  • هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها و یا پرداختهای موقت تاخیر نماید ، به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی ، کارفرما معادل ۱۵ درصد ( سالانه ) در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده متناسب با مدت تاخیر ، به پیمانکار پرداخت می نماید .
  • درصورتی که بدهی های کارفرما به پیمانکار از ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید یا خسارت پرداختی به پیمانکار به سقف ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان برسد ، کارفرما در صورت درخواست پیمانکار ، پیمان را خاتمه می دهد ( براساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان ) .
  • حداکثر خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت پیمانکار معادل ۲ درصد می باشد و درصورتی که پیمانکار پس از رسیدن به این سقف از میزان خسارت درخواست خاتمه پیمان را ندهد ، مبلغی بابت خسارت در تاخیر پیمان مازاد بر ۲ درصد به او تعلق نمی گیرد.
  • به استناد بند ” ز ” ماده ۱۱ تاخیر در پرداخت صورتحساب پیمانکار موجب تاخیرات مجاز وی نمی باشد.

نکته :

توجه شود که در بخشنامه جدید به شماره  ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ درخصوص انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع ، مطابق بند ” ز” ماده ۱۲ ( همان ماده ۱۱ بخشنامه قدیم ) تاخیر در پرداخت صورتحساب پیمانکار موجب تمدید مجاز مدت پیمان می شود و این مدت معادل ۵۰ درصد زمان محاسبه شده بر اساس بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ ( واصلاحیه های بعدی آن ) می باشد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید