خرید اقلام و مصالح مورد نیاز پروژه توسط کارفرما

شماره بخشنامه : ۳۱۲۲۴۷
تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
مرتبط با خرید اقلام مورد نیاز پروژه توسط کارفرما ( پرسش و پاسخ ) : فایل پیوست پاسخ استعلام انجام شده از دفتر نظام فنی و اجرایی کشور به کانون سراسری پیمانکاران می باشد که در خصوص تعیین تکلیف منظور نمودن هزینه اقلام خریداری شده توسط کارفرما در قراردادهای سرجمع توضیح داده است .

{ توجه : برای دیدن متن کامل این پرسش و پاسخ فایل پیوست را دانلود نمایید. }

خلاصه سوال :

۱- درصورتیکه در قرارداد سرجمع بین پیمانکار و کارفرما توافق شود اقلامی از آیتم های ستاره دار توسط کارفرما خریداری گردد آیا مبلغ هزینه شده توسط کارفرما از بابت خرید عینا به حساب بدهی پیمانکار منظور میگردد یا اینکه مبلغی که در برآورد اولیه منضم به پیمان آورده شده است در حساب بدهی پیمانکار منظور می گردد ؟ 

۲- حداکثر مبلغ ستاره دار در قراردادهای سرجمع چند درصد مبلغ اولیه پیمان است ؟

خلاصه جواب :

۱- در صورت توافق کارفرما و پیمانکار مبنی بر خرید اقلامی از پروژه مبالغ هزینه شده عینا به حساب بدهی پیمانکار منظور می گردد .

۲- به استناد جزء ۵ بند الف بخشنامه سرجمع (۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴) ، حد مجاز استفاده از آیتم های ستاره دار حداکثر ۲۰ درصد مبلغ برآورد می باشد.

نکته :

این موضوع در قراردادهای فهرست بهایی هم قابل استناد می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید