خاتمه پیمان و تعیین تکلیف پیش پرداخت

شماره بخشنامه : ۶۰۶۹۹۱
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
مرتبط با ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان ( پرسش و پاسخ ) : فایل پیوست پاسخ استعلام انجام شده از دفتر نظام فنی و اجرایی کشور به کانون سراسری پیمانکاران می باشد که در خصوص تعیین تکلیف پیش پرداخت به پیمانکاران پس از ابلاغ خاتمه پیمان توضیح داده است .

{ توجه : برای دیدن متن کامل این پرسش و پاسخ فایل پیوست را دانلود نمایید. }

خلاصه سوال :

آیا پس از ابلاغ خاتمه پیمان کارفرما می تواند پیمانکار را ملزم به خرید مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه از محل باقیمانده مطالبات پیش پرداخت ( درصورت وجود) نماید ؟

خلاصه جواب :

  • کارفرما صرفاً بر اساس اسناد و مدارک پیمان و روابط و مقررات می تواند درخواست ایفای تعهدی را از پیمانکار داشته باشد .
  • در پیمان هایی که بر طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه می یابند در خصوص مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه مطابق جزء ۱ بند ج ماده ۴۸ شرایط عمومی عمل می شود.

نکته :

توجه شود که هم کارفرما و هم پیمانکار صرفا” بر اساس اسناد و مدارک پیمان می توانند از یکدیگر هر گونه درخواستی داشته باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید