تعدیل صورت وضعیت های منفی شده ( مابه التفاوت دو صورت وضعیت منفی باشد )

شماره بخشنامه : ۴۰۹۵۳
تاریخ : ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
مرتبط با بخشنامه تعدیل ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ و ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ( پرسش و پاسخ ) : فایل پیوست پاسخ استعلام انجام شده از نظام فنی و اجرایی کشور به کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران می باشد که روش محاسبه تعدیل جهت صورت وضعیت هاییکه مبلغ بررخی از فصول آنها نسبت به وضعیت قبلی خود کمتر شده اند ( به هر دلیل کارکرد آن فصول منفی شده باشد) را مشخص نموده است .

خلاصه سوال :

اگر در یکی از فصول مبلغ کارکرد دوره منفی باشد و ضریب تعدیل ( با توجه به شاخص ابلاغ شده ) مثبت باشد نحوه رسیدگی تعدیل چگونه خواهد بود ؟

خلاصه جواب :

در قراردادهایی که مشمول تعدیل می گردند در صورت مثبت بودن ضریب تعدیل و کاهش مبلغ صورت وضعیت پیش از آن ، با توجه به اینکه هر صورت وضعیت با توجه به شاخص های دوره خود تعدیل می شود ، بنابراین چنانچه در صورت وضعیت هایی مقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد ، ابتدا باید صورت وضعیت های اشتباه اصلاح گردد و ضمن تادیه اصل بدهی و تعدیل پرداخت شده به پیمانکار بابت صورت وضعیت های اشتباه ، کارکردهای اصلاح شده ملاک محاسبه صورت وضعیت تعدیل قرار گیرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید