محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت کارکرد ماهانه و تعدیل

شماره بخشنامه : ۳۲۵۶۱۵
تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
مرتبط با ماده ۳۰شرایط عمومی پیمان ( پرسش و پاسخ ) : فایل پیوست پرسش و پاسخ انجام شده از دفتر نظام فنی و اجرایی کشور می باشد که تاخیر در پرداخت صورت وضعیت کارکرد و تعدیل را تعیین تکلیف نموده است.

{ توجه : برای دیدن متن کامل این پرسش و پاسخ فایل پیوست را دانلود نمایید. }

خلاصه سوال :

آیا تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل نیز در محاسبه تاخیرات مجاز پیمانکار لحاظ می گردد ؟

خلاصه پاسخ :

در قراردادهای منعقده با شرایط عمومی پیمان ( نشریه ۴۳۱۱ ) ، تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل نیز مشمول جزء ۹ از بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می گردد .

نکته :

توجه شود که صورت وضعیت تعدیل نیز یک تعهد مالی برای کارفرماست و تاخیرات ناشی از دیرکرد در پرداخت آن نیز مشمول تاخیرات مجاز میباشد ولی چون روش مشخصی برای محاسبات آن مشخص نگردیده لذا متعارف است که از همان بخشنامه ۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ استفاده می گردد 

 

 

نمونه پاسخ ۱ :

نمونه پاسخ ۲ : ⇓

نمونه پاسخ ۳ : ⇓

نمونه پاسخ ۴ : ⇓

   

 

دیدگاهتان را بنویسید